Vuosikertomus

25.9.2011
By

Naisista lisää elämäkertoja

Suomalainen naisliitto käynnistää syksyn päätösten perusteella  hankkeen, jolla halutaan tehdä näkyväksi naisten toimintaa itsenäisen Suomen satavuotisessa historiassa.

Naisten tekemä työ jää usein näkymättömiin. Tiedätkö kuka on Maja Genetz, Aino Yliruokanen tai Salli Müller.  Jos googlaat kunniajäsenemme Leena Krohnin, netti ei juurikaan kerro hänestä. Entä Sinä itse, isoäitisi tai työtoverisi. Olisiko heistä jotakin kerrottavaa.

Elämäkertahankkeessa keräämme tietokantaa naisia koskevista elämäkerroista, artikkeleista, opinnäytetöistä, arkistoista jne sekä kirjoitamme juttuja naisista.

Jokainen meistä voi osallistua etsimällä ja antamalla tietoja ja kirjoittamalla.

Hanketta työstetään eteenpäin pitkin vuotta 2014.

2014 jäsenmaksu on 29 euroa

Osaston 20.11.2013 pidetty syyskokous päätti ensi vuoden jäsenmaksuksi 29 euroa. Muutos on kaksi euroa. Yhtenä syynä nostoon on, että liitto on korottanut sille menevää jäsenmaksua. Ratkaisu oli yksimielinen.

Jäsenmaksu pitää maksaa 1. maaliskuuta mennessä osaston tilille FI72 1574 3000 0239 19 maksuviitteellä 31 752.

Syyskokous vahvisti yksimielisesti talousarvion sekä toimintasuunnitelman ensi vuodeksi.

Toimintasuunnitelman mukaan osasto pitää edelleen jäsenillan joka toimintakuukautena. Kulttuuri- ja virkistystoimikunta järjestää tämän rinnalle 1-2 kultttuuritapahtumaa kuukausittain.

Koulutustoimikunnan vastuulla on helmikuun ajankohtaisseminaari sekä syksyn koulutustilaisuus luottamushenkilöille.

Kevään Minna Canth-seminaarin korvaa huhtikuussa Tekla Hultin -juhlaseminaari, jota järjestellään usean naisjärjestön kanssa.

Johtokunnan esittämä sääntömuutos vahvistettiin muutoksitta.

Liiton sääntöjen muutosta noudattelevan paperin mukaan osastosta tulee jatkossa yhdistys ja johtokunnasta hallitus. Hallituksen jäsenmäärä kasvaa kaikkiaan kahdeksaan,  kun syyskous valitsee puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajan. Tähän asti johtokunta on nimennyt varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Vuosikokousten pitoon sääntömuutos tuo vähän lisää väljyyttä. Kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Aurorankadun viihtyisässä salissa pidettyyn kokoukseen osallistui 20 osaston jäsentä. Syyskokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtaja, osaston pitkäaikainen entinen puheenjohtaja Leena Krohn. Hän luotsasi kokouksen läpi sujuvasti.
Tilintarkastajiksi valittiin HTM Tuula Hirvonen ja varatilintarkastajaksi KHT Helena Sinisalo. Toiminnantarkastajaksi valittiin Anneli Ståhlberg ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja Salin.
Kokouksen jälkeen osasto tarjosi perinteiset syyskokouskahvit. Kokouksen jälkeistä marraskuun jäsenillan esitelmää ei myöhäisen ajankohdan vuoksi kuultu.

Naisliiton hallitukseen kolme Helsingin osaston jäsentä

Suomalainen Naisliitto sai uuden puheenjohtajan sunnuntaina 6.10.2013 pidetyssä syyskokouksessa.  Liiton hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi  2014-2015 valittiin hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja ja Oulun osaston sihteeri Kirsti Ojala.
 Varapuheenjohtajaksi kokous valitsi hallituksen jäsenen ja sen  taloudenhoitajan, Alatornion osaston puheenjohtajan Marja-Riitta Tervahaudan.
Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi valittiin jatkamaan  Heli Eskolin Hämeenlinnan osastosta ja uudeksi hallituksen jäseneksi Helsingin  osaston varapuheenjohtaja Kirsti Pohjonen. Liiton erovuorossa oleva  puheenjohtaja ja Hämeenlinnan osaston puheenjohtaja ja myös Helsingin osaston  jäsen Maija Kauppinen valittiin hallitukseen kesällä edesmenneen Eila Saarisen  hallituskauden jatkajaksi yhdeksi toimintavuodeksi.
Hallituksen muut jäsenet 1.1.2014 alkaen ovat Raija Hakkarainen Vaasan  naisklubista, Liisa Temisevä Jyväskylän osastosta sekä Marja-Leena Jaakkola  Helsingin osastosta.
Hämeenlinnan Verkatehtaassa pidettyyn kokoukseen osallistui 60 jäsentä Naisliiton eri osastoista.  Virallisia kokousedustajia oli paikalla 19.
Liiton sääntöjen mukaisesti  syyskokous hyväksyi Liiton toimintasuunnitelman vuodeksi 2014, vahvisti  jäsenyhdistysten jäsenmaksuksi 10 euroa jäseneltä vuodessa.  Kokous hyväksyi  taloussuunnitelman vuodeksi 2014.
Liiton tilintarkastajiksi valittiin edelleen Helena Sinisalo (KHT) ja Tuula  Hirvonen (HTM), varatilintarkastajina Tuula Roininen (JHTT) ja Sirkka Kallio  (HTM).
Syyskokous hyväksyi julkilausuman, jossa se vaatii Suomesta naiskomissaaria ensi syksynä valittavaan uuteen EU-komissioon.
Erovuorossa olevaa puheenjohtaja Maija Kauppista kiitettiin lämpimästi  hänen monipuolisesta uurastuksestaan Liiton hyväksi ja häntä muistettiin  rintakorulla (Minna Canth-yleisurhoollisuusmitali nro 1).